Eenmalige donatie


U kunt eenmalig doneren op IBAN NL50RABO0158158431 ten name van Stichting Be4all.

 

Giften aan Be4all zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.