Penningmeester: Truus Beckers


Zoals Hetty in haar stukje schrijft met een glimlach op mijn gezicht.....Zo zit ik nu dit stukje te schrijven. Het doet je goed te zien dat je dochter haar passie volgt, ook al is het ver weg. Wij waren drie weken in Uganda/Bukitongo op bezoek en het gevoel wat ik daar aan over hield was een warm gevoel; wat hebben deze mensen weinig en wat zijn het warme mensen.


Ik werk met mensen met autisme en heb in het verleden met kinderen met een verstandelijke beperking gewerkt. Door mijn werk probeer ik voor deze kinderen kansen te scheppen in onze wereld, je mag zijn wie je bent daar heb je recht op.
Over de vraag van Hetty of ik in het bestuur van Be4all zitting wilde nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Doordat ik mij in kan zetten voor de stichting geef ik de kinderen daar een kans op goed onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en zo een steentje bij kunnen dragen aan het welzijn van hun familie en de mensen in hun omgeving.