Doelstelling


Stichting Be4all:

  • Biedt kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om kwalitatief goed (getoetst aan het onderwijscurriculum van desbetreffend land) en betaalbaar primair onderwijs te volgen.
  • Ongeacht status, geloof en/of fysieke beperking.
  • Hierbij wordt de lokale gemeenschap zoveel mogelijk betrokken en zelf verantwoordelijk gemaakt voor deze onderwijsinitiatieven.

Door de lokale bevolking erbij te betrekken en waar mogelijk met ze samen te werken, creëren we een breed draagvlak binnen deze gemeenschap, waardoor een initiatief een grotere kans van slagen heeft. Tevens stimuleren we hiermee de plaatselijke economie en borgen we de resultaten voor de toekomst.


Het uiteindelijke doel is dat een school in staat is onafhankelijk en zelfstandig te functioneren, zonder financiële ondersteuning van Be4all.