Werkwijze


We richten ons op lokale onderwijsgerelateerde initiatieven. Deze steunen we onder andere door:

  • Het realiseren van fysieke klaslokalen, zowel de bouw als inrichting.
  • Het realiseren van slaapvertrekken voor kinderen die intern verblijven.
  • Sponsoren van schoolmateriaal en sport- en spelmateriaal.
  • De expertise van leerkrachten uitbreiden door middel van workshops en vervolgstudies.

Be4all is een officiële ANBI-stichting die staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en aan alle notariële voorwaarden voldoet. De stichting heeft statuten en derhalve ook een bestuur. Onderstaand kunt u het het beleidsplan 2019-2024, de balans en staat van baten en lasten van 2019, en de jaarverslagen van 2019, 2018 en 2017 downloaden.

 

Download
Balans 2020.pdf
Adobe Acrobat document 97.6 KB
Download
Staat van Baten en Lasten 2020.pdf
Adobe Acrobat document 113.1 KB
Download
Beleidsplan 2019-2024.pdf
Adobe Acrobat document 288.0 KB
Download
Balans 2019.pdf
Adobe Acrobat document 101.9 KB
Download
Staat van Baten en Lasten 2019.pdf
Adobe Acrobat document 113.1 KB
Download
Be4all Jaarverslag 2019.pdf
Adobe Acrobat document 480.8 KB
Download
Be4all Jaarverslag 2018.pdf
Adobe Acrobat document 633.2 KB
Download
Be4all Jaarverslag 2017.pdf
Adobe Acrobat document 383.2 KB

Onze stichting werkt conform een privacyprotocol dat voldoet aan de AVG-richtlijnen. Klik hiervoor op de link naar de privacyverklaring linksonder op deze pagina of neem contact op met ons via info@be4all.nl.