ARDI Community Model School


De ARDI Community Model School in Bukitongo is gesitueerd op het platteland in het oosten van Uganda. De school is in 2006 gestart door ARDI (African Rural Development Initiative). Met Catherine Lunyolo als directrice is de school enorm gegroeid. Door haar enorme betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, haar toewijding aan het slagen van de school en haar consequente handelen, heeft ze een basis van bereidwillige en toegewijde ouders gevonden, die het belang van kwalitatief onderwijs inzien. De school probeert op deze manier de leerkrachten zoveel mogelijk zelf te betalen en de kinderen te voorzien van eten.


De opbrengsten uit het schoolgeld zijn bij lange na niet toereikend om de school op te bouwen tot een prettige leeromgeving met voldoende materiaal en ontwikkelings-mogelijkheden. Be4all ondersteunt ARDI Community Model School met:

  • Financiën (bijv. bouw en inrichting klaslokalen, slaapvertrekken en leerkrachten-verblijf, aanschaffen leermiddelen/sport- en spelmateriaal/medicijnen en gedeeltelijk betalen van salarissen).
  • Kennis (bijv. schrijven projectplan, financieel meerjarenplan en begroting, neerzetten managementteam, leerlingenwerving en -registratie, leerkrachten opleiden).

We starten geen nieuwe grote projecten meer op. Wel ondersteunen we bij het onderhoud van de gebouwen en geven we steun tijdens bijzondere omstandigheden (bijv. Corona).