Be4all Sponsorprogramma


Het Be4all sponsorprogramma is opgezet om goed onderwijs te bieden aan de meest kwetsbare kinderen zoals weeskinderen, albino-kinderen en kinderen met een fysieke beperking. Nederlandse sponsors ondersteunen een kind in (de nabije omgeving van) Bukitongo in het oosten van Uganda.

 

De sponsor betaalt maandelijks een bedrag van € 10,00 per kind. Hiervan worden de volgende zaken bekostigd:

  • Schoolgeld
  • Uniform/schoenen
  • Schoolmateriaal zoals schriften en potloden
  • Het eten op school

Per 2020 nemen we geen nieuwe sponsorkinderen meer aan.